Guardiáns da pesca

“Deixar aos nosos fillos máis peixes dos que nos deixaron os nosos pais”. Esa é a idea, facer dos recursos mariños unha realidade sostible, que permita a conservación dunha cultura única no mundo, que moitas persoas definen como “unha das mellores profesións que existen no mundo: a pesca sostible. Respectar os recursos, respectar as tallas, respectar, en definitiva, as normas. Unhas normas sobre das que os pescadores, os protagonistas deste tipo de arte, teñen moito que dicir. Porque son quen realmente coñecen o medio. Ver