Unha mensaxe ante a reforma da Política Pesquera Común

Os membros da plataforma de pescadores artesanais do Mediterráneo (Medarnet) diríxense aos parlamentarios europeos ante a reforma da Política Pesqueira Común co obxectivo de demandar un financiamento que avogue pola recuperación dos recursos mariños, porque, tal e como recordan aos deputados europeos, “sen peixes non hai pesca”. Os que realmente entenden do tema, precisamente porque a diario están en contacto co medio mariño, suliñan a necesidade de incorporar novos elementos á normativa, como é a coxestión pesqueira, dando aos propios pescadores voz e voto á hora de abordar reformas nun ámbito que, irremediablemente, coñecen máis que ninguén. Ver