vision-y-mision

Visión

Un mundo onde os pescadores e pescadoras artesanais sexan valorados por toda a sociedade por sentir orgullo da súa profesión e cultura, e participan con dignidade na construción dun mundo máis xusto e sostible.

Misión

Contribuír ao fortalecemento da pesca artesanal e das súas poboacións establecendo vínculos co sector pesqueiro que favorezan propostas, proxectos e accións baseados en criterios de sostibilidade e participación social. A finalidade é resolver e/ou minimizar as súas problemáticas e emprazar aos pescadores artesanais como gardiáns e/ou custodios (xestores ou coxestores) dos ecosistemas acuáticos nos que realizan as súas actividades produtivas.