Patronato

Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible foi creada o 20 de setembro do 2002 en A Coruña co rexistro nº 13/2003 no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia (ver nomeamento), sendo a Consellería de Medio Rural e do Mar o seu protectorado.

Padroado

O padroado é o órgano de goberno e representación da fundación, que adopta os acordos por maioría nos termos establecidos polos estatutos. Os patróns de Fundación Lonxanet participan como persoas físicas, son nomeados mediante escritura pública e rexistrada de acordo á Lei de Fundacións 50/2002 do 26 de decembro, sendo ANTONIO GARCÍA ALLUT o seu patrón delegado.

Antonio García Allut, presidente e patrón delegado. Francisco Javier Sanz, secretario. Emilio Louro Lamela José Antonio Novo Iglesias Mª Dolores Montero Vilariño Senén Ferreiro Páramo  

Equipo

O desenvolvemento e posta en marcha das actividades da fundación recaen no seu equipo humano, formado por persoas procedentes de diferentes sectores académicos e profesionais que garanten o carácter multidisciplinar do principal recurso humano da entidade.

Antonio

Antonio García Allut

Director executivo

Antropólogo social

Miriam-140x140

Miriam Montero Salinas

Xerente

Economista

Sonia1-140x140

Sonia Tedín Temprano

Técnico de proxectos

Administrativa