ComunidadFundación Lonxanet para la Pesca Sostenible recolle as opinións e testemuñas dos principais protagonistas das súas accións e proxectos, os pescadores. A través dunha serie de vídeos e crónicas sobre as reflexións destes xestores do medio mariño, FLPS pretende achegar á sociedade o pensamento e experiencia de quen a diario avoga pola sostibilidade. Tamén están dispoñibles diferentes documentos descargables para a súa utilización por parte de medios de comunicación, entidades ou particulares interesados en coñecer o traballo da fundación.

O noso posicionamento