Un mar e un mundo sostibles aínda son posibles se traballamos moi estreitamente cos pescadores artesanais en aras da súa sostibilidade social, económica e ambiental

Home
Os pescadores opinan
Un espazo onde os pescadores artesanais poidan trasladar a súa mensaxe máis aló do local
Home
Obtención de Índices de Sostibilidade
Que capacidade posúen os nosos caladoiros para perpetuar este motor económico? Como coñecer que caladoiros se atopan en risco debido á sobrexplotación? Como facer sostibles os caladoiros se non existe un concepto claro de sostibilidade?
Derradeiros proxectos