MetodologiaO enfoque metodolóxico da Fundación Lonxanet é fiel aos seguintes PRINCIPIOS:

METODOLOXÍA de deseño e creación de Áreas Mariñas Protexidas de Interese Pesqueiro Coxestionadas (AMPdIPC):

Gráfica metodologíaExemplos de aplicación:

Pode descargar aquí o documento PDF (Nueva Gobernanza de los Ecosistemas Costeros. Una propuesta metodológica) co desenvolvemento da nosa metodoloxía (en castelán).