FLPS pretende que os pescadores artesanais sexan cidadáns activos e parte esencial das discusións políticas relacionadas coa problemática ambiental no medio mariño. Coa súa participación, os pescadores contribúen a integrar o coñecemento tradicional nas propostas de ordenación do territorio e do medio mariño, en beneficio do desenvolvemento sostible.