Fundación Lonxanet impulsa proxectos que promoven a interacción dos pescadores entre eles mesmos e coa sociedade. Todo isto co fin de aumentar o capital social e económico das comunidades, dándolles ferramentas para provocar eventuais cambios, ou axustarse aos mesmos, e consolidar así o papel do pescador artesanal como coxestor dos recursos mariños. Para lograr o seu obxectivo, as iniciativas desenvolvidas pola fundación están estreitamente relacionadas coa comercialización e a capacitación, o patrimonio e a cultura, e a creación e o fortalecemento de redes.